Електронний каталог

Т36          Тести для кваліфікаційного іспиту з «Теорії і практики соціальної роботи» [Текст] : для здобувачів ступеня «бакалавр» зі спеціальності 231 Соціальна робота / О. Главацька, Н. Горішна, Н. Олексюк, Г. Слозанська ; за заг. ред. О. Главацької, В. Поліщук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 130 с.

   У посібнику представлено програму, завдання з навчальних дисциплін, особливості організації та проведення державного кваліфікаційного іспиту з «Теорії і практики соціальної роботи» для здобувачів ступеня бакалавр зі спеціальності 231 Соціальна робота. Для викладачів і студентів спеціальності 231 Соціальна робота.


УДК 378:373.091.12.011.3-051:364-78](079)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 42

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'