Електронний каталог

Г90          Грубінко, В. В.
    Структурно–функціональна організація та еволюція живих систем [Текст] / В. В. Грубінко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 140 с.

   На основі літературних джерел та власних досліджень проаналізовано з точки зору законів світобудовиформування та механізми організації, функціонування, розвитку і підтримання стійкості та відтворюваності живих систем. На основі оцінки дії внутрішніх та зовнішніхчинників охарактеризовано визначальні системоутворюючі чинники та запропоновано способи оцінки стану живихсистем, їх стійкості і самопідтримуючоїздатності. Обгрунтовано теоретичні основи управляння станом біо– та еко– систем. Книга рекомендована фахівцям у галузі природничих наук, викладачам, вчителям, докторантам, студентам і для широкого загалу.


УДК 113/119[(57.015+57.03)57.05]

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 24

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'