Електронний каталог

Я72          Ярема, О. Б.
    The Handbook of Modern English Lexicology (for students majoring in foreign languages) [Текст] : навчально-методичний посібник з сучасної лексикології англійської мови для студентів вищих навчальних закладів / О. Б. Ярема. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 238 с.

    Навчально-методичний посібник призначений для використання на практичних заняттях студентів мовних спеціальностей при вивченні курсу «Лексикологія англійської мови». Уніфікована система вправ, тестів і питань для самоперевірки сприятиме закріпленню теоретичних знань і формуванню у студентів навичок ефективного користування ресурсами англійської мови, необхідних для академічних та професійних потреб. Навчально-методичний посібник відповідає вимогам навчальної програми для гуманітарних спеціальностей. Практичні завдання згруповані згідно тематики семінарських занять за розділами: етимологія, морфологія, семасіологія, фразеологія, лексикографія. Посібник може бути корисним для студентів, аспірантів та викладачів факультетів іноземних мов.


УДК 811.111’373(072)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 8

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'