Електронний каталог

П69          Практикум: навчально-методичний посібник із «Психології» [Текст] : за вимогами кредитно-модульної системи / упоряд. Я. Є. Кальба. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 129 с.

    «Практикум: навчально-методичний посібник із «Психології» призначений для практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія» з метою самопізнання та самовдосконалення особистості, визначення її психічних процесів, станів, властивостей. Навчально-методичне видання покликане розширити знання студентів про загальні закономірності й умови розвитку особистості в онтогенезі, сприяти формуванню навичок експериментального дослідження окремих психічних функцій школяра та застосуванню отриманих психологічних знань, умінь, навичок у практичній площині професійної діяльності педагога. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями 014 «Середня освіта» та 015 «Професійна освіта».


УДК 159.92:159.95

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 51

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'