Електронний каталог

Р66          Рокіцькa, Н. В.
    Deutsch lehren und lernen mit Spab [Текст] : навчально-медодичний посібник / Н. В. Рокіцькa, І. Я. Яцюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 172 с.

    Навчально-методичний посібник охоплює необхідний базовий матеріал з німецької мови, який за вимогами сучасної методики викладання іноземних мов повинен бути засвоєний студентами за період навчання, подає методичний інструментарій для реалізації методів, прийомів навчання, вимоги до проведення уроків. Запропоновано підбір найпоширеніших німецьких зворотів і висловів навчально-методичного характеру з оригінальних джерел, частково адаптованих до їх українських еквівалентів. Методичні матеріали мають практичну цінність не лише для студентів- германістів, а й для вчителів німецької мови, а також допоможуть студентам-філологам, які проходять педагогічну практику в школі, краще зорганізувати навчальний процес і створити на уроках атмосферу іншомовного спілкування.


УДК 37.091.2:811.112.2

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 35

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'