Електронний каталог

Г61          Головата, Л. М.
    Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : методичні рекомендації для студентів географічного факультету / Л. М. Головата, Г. І. Дідук-Ступ’як, Т. М. Миколенко. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 125 с.

    Система пропонованих у методичних рекомендаціях завдань спрямована на оволодіння нормами сучасної української мови, набуття навичок оперування термінологією майбутньої спеціальності; ознайомлення зі словниками, граматиками, довідниками, інтернет-ресурсами, які сприятимуть удосконаленню мовної культури майбутнього фахівця; вільне послуговування усіма функціональними стилями і їхніми підстилями у навчальній діяльності і професійному вжитку; засвоєння відомостей про призначення і структуру документів, необхідних спеціалістові конкретного профілю; розвиток комунікативних компетенцій, потрібних у професійному спілкуванні. Методичні рекомендації стануть у нагоді як дидактичний матеріал викладачам, які читають курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)», та студентам географічних факультетів педагогічних закладів України.


УДК 378.016:811.161.2

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'