Електронний каталог

Д73          Дребет, В. В.
    Синергетичний підхід до вивчення мовних явищ [Текст] : навчальний посібник для аудиторної і самостійної роботи магістрантів-філологів німецького відділення / В. В. Дребет. – Тернопіль : АСТОН, 2020. – 84 c.

    Запропонований навчально-методичний посібник присвячений розгляду лінгвосинергетики та її теоретичних положень у вивченні мовних явищ. Дослідження у галузі синергетики пов’язані з вивченням процесів самоорганізації, упорядкування нелінійності і становленням порядку через хаос. Цілком природно, що такий синергетичний підхід став затребуваним і для комплексного вивчення мовних явищ. Тут представлено, як лінгвосинергетична методологія послуговується понятійним апаратом, розробленим для синергетичного вивчення функціонування складних систем самоорганізації. Провідною думкою у посібнику є те, що з позицій лінгвосинергетики мова представляє собою багатовимірну, відкриту функціональну систему, яка під впливом позамовних чинників проходить синергетичний цикл «порядок – хаос – порядок» і кристалізує оптимальний режим свого функціонування для певної мовної спільноти. З метою розвитку дослідницької компетенції магістрантів-філологів були складені завдання до тем. У такий спосіб передбачено не лише засвоєння знань, але й сприяти прагненню й вмінню магістрантів досліджувати мову, оптимально використовуючи для цього лінгвосинергетичну методологію.


УДК 811.112.2:070.1]:39(072)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 10

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'