Електронний каталог

С65          Сорока, Т. П.
    Методичні рекомендації до написання курсових робіт [Текст] : спеціальність 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування) / Т. П. Сорока, Г. Р. Гаврищак, Ю. О. Туранов. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 28 с.

    Методичні рекомендації розроблені з метою надання студентам дієвої допомоги щодо організації самостійної роботи при підготовці курсових робіт на всіх етапах: від обрання теми до відкритого захисту. В методичних рекомендаціях подано орієнтовний перелік тем, за якими можуть бути виконані роботи, розкрито особливості змісту виходячи із специфіки курсових робіт, підібрано та розкрито вимоги щодо оформлення робіт в цілому та окремих розділів зокрема. Матеріали методичних рекомендацій спрямовані на формування і розвиток професійної компетенції майбутніх фахівців сфери обслуговування.


УДК 378.091.33-028.21

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 13

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'