Електронний каталог

З-13          Завдання комплексного кваліфікаційного екзамену здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Текст] : галузь знань 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування) : методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, М. С. Алілуйко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 80 с.

    Методичні рекомендації розроблені з метою надання студентам дієвої допомоги щодо складання комплексного кваліфікаційного екзамену на здобуття освітнього рівня «бакалавр». У методичних рекомендаціях подано програму комплексного кваліфікаційного екзамену; тестові завдання з предметів «Методика професійного навчання», «Організація діяльності підприємств сфери послуг», «Економіка підприємства», «Технологія продукції підприємств сфери послуг»; творчі завдання. Запропоновано рекомендовані джерела і критерії оцінювання.


УДК 378.21:338.4(075.8)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 9

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'