Електронний каталог

П 30          Петришина, О. І.
    Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навчально-методичні рекомендації для студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти / О. І. Петришина, Т. Миколенко. – Тернопіль : ПП ВКФ "Політек", 2020. – 80 с.

   У навчально-методичних рекомендаціях подано плани практичних занять (питання для опрацювання, завдання для виконання, теоретичні відомості) і літературу; акцентовано увагу на законодавчих та нормативно-стильових основах професійного спілкування, науковій комунікації як складовій фахової діяльності


УДК 811.161.2

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 15

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'