Електронний каталог

П53          Польові практики з геології, геоморфології, загальної гідрології, метеорології і кліматології [Текст] : методичні рекомендації для студентів географічного факультету / М. Я. Сивий, П. М. Дем'янчук, М. Р. Питуляк [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 101 с.

   В навчально-методичному комплексі наведено робочу програму курсу "Метеорологія і кліматологія", орієнтовне тематичне планування та розроблений автором опорний конспект лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, програму польової практики з метеорології і кліматології, методичні вказівки до виконання курсових робіт та орієнтовний перелік тем курсових робіт з метеорології і кліматології. Розкрита також методика та система оцінювання знань студентів, представлено розподіл балів, що присвоюються студентам за темами та змістовими модулями.


УДК 551:556
ББК 26.23

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 18

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'