Електронний каталог

М 12          Дробик, Н. М.
    Лабораторний практикум із загальної екології (для студентів біологічних та екологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти). [Текст] / Н. М. Дробик, Л. Р. Грицак, Г. Б. Гуменюк. – вид. 3-тє, доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюк, 2020. – 130 с.

   У «Лабораторному практикумі із загальної екології» (для студентів біологічних та екологічних спеціальностей денної форми навчання вищих педагогічних навчальних закладів) подано план проведення, теоретичні відомості та методичні вказівки щодо виконання лабораторних і практичних робіт. Наведе-но орієнтовну тематику індивідуальних навчально–дослідних завдань, зразки тестів для підсумкового контролю та додатки. Наявність теоретичних відомостей, рекомендацій до виконання практичних робіт, а також додатків дозволить студентам якісно та швидко виконати запропоновані завдання.


УДК 574(07)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 6

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'