Електронний каталог

Ч-34          Чеболда, І. Ю.
    Економіка природокористування [Текст] : лекційний курс : для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки» денної / заочної форми навчання) / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 112 с.

   У навчально-методичному посібнику, підготовленому відповідно до типової програми дисципліни, представлені робоча програма навчальної дисципліни, теми лекцій. Посібник розрахований на студентів галузі знань "Природничі науки" педагогічних університетів, класичних та технічних університетів. Можуть бути використані студентами економічних спеціальностей, вчителями географії, основ економіки.


УДК 504.03

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 42

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'