Електронний каталог

Ч-34          Чеболда, І. Ю.
    Основи сталого розвитку [Текст] : тестові завдання (відповідь) з курсу : для студентів напряму підготовки спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки», спеціальностей «Гідрологія», «Ґрунтознавство, експертна оцінка земель та територіальне планування» / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 с.

    У навчальних матеріалах, підготовлених відповідно до робочої програми представлені поточні тестові завдання та розв’язки, а також завдання модульних контролів. Навчальні матеріали розраховані на студентів географічних спеціальностей педагогічних університетів та класичних навчальних закладів. Можуть бути використані студентами біологічних, гідрологічних та грунтознавчих спеціальностей, вчителями географії, основ екології.


УДК 502/504

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 180

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'