Електронний каталог

Б75          Боднар, О. І.
    Лабораторний практикум для виконання аудиторних і самостійних завдань з навчальної дисципліни «Індивідуальний розвиток та вікова фізіологія» [Текст] : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / О. І. Боднар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 115 с.

    Навчальний посібник з дисципліни «Індивідуальний розвиток та вікова фізіологія» забезпечує здобуття відповідних компетентностей за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), а також розрахований для здобувачів вищої освіти природничих спеціальностей, вчителів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл. Запропонований матеріал сприятиме належній підготовці студентів до лабораторно-практичних занять, самостійної роботи та контролю знань. Посібник містить дані про становлення людини як біологічного виду, її ембріональний розвиток, формування та функціонування за дії біологічних та соціальних чинників на різних етапах онтогенезу, включно з особливостями дитячого і підліткового періоду у розрізі вимог шкільної гігієни.


УДК 572.1./4:(611/612:57.02)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 46

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'