Електронний каталог

М54          Управлінська практика [Текст] : навчально-методичний посібник для магістрантів спеціальності 073 Менеджмент / О. С. Боднар, В. М. Чайка, Г. М. Мешко, _[укладачі]. – Тернопіль : ФОП Шпак В. Б., 2021. – 50 с.

    Посібник розрахований на здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом», керівників закладів освіти та їх заступників, слухачів курсів підвищення кваліфікації системи післядипломної педагогічної освіти, управлінців, які вивчають менеджмент закладів освіти. Навчально-методичний посібник містить загальні положення, технологію організації та документальне забезпечення проведення управлінської практики в закладах освіти студентів другого (магістерського) рівня; вимоги до її змісту, рекомендації щодо оформлення документаційного забезпечення.


УДК 378.091.33-027.22:37](072)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 83

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'