Електронний каталог

Б25          Морфогенез вегетативних і генеративних органів видів і гібридів родини Salicaceae Mirb. (історія дослідження) [Текст] : монографія / М. Барна, Л. Барна, Н. Герц, О. Мацюк. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 142 с.

   У монографії наведені результати багаторічних (1965-2020 р.р.) досліджень різних аспектів (цитологічних, гістологічних та історичних) морфогенезу вегетативних і генеративних органів, органогенезу репродуктивних структур видів і гібридів родів Populus L., Salix L. і Chosenia Nakai родини Salicaceae Mirb. На великому фактичному матеріалі розкриті загальні закономірності морфогенезу вегетативних (пагін) і генеративних (квітки і суцвіття) органів, етапів органогенезу чоловічих і жіночих репродуктивних структур. Виявлено два типи диференціації примордіїв андроцея і гінецея в межах роду Populus L.: апікальний і латеральний, які зумовлені різною орієнтацією веретен мітотичних поділів та різною мітотичною активністю клітин у процесі розвитку та диференціації репродуктивних апексів. Обидва типи є стійкими таксономічними ознаками, властивими лише для певного підроду. Значнуу увагу приділено питанням застосування постійного магнітного поля (ПМП) різної напруженості та "намагніченої" води для стимулювання росту і розвитку вегетативних і генеративних органів, збільшення вмісту в них запасних речовин і активізації окисно-відновних ферментів у генеративних органах. В монографії знайшли відображення історичні аспекти дослідження морфогенезу вегетативних і генеративних органів видів і гібридів родини Salicaceae Mirb. Монографія адресована викладачам, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам освітньо-професійних програм: "Біологія та зоров'я людини", "Дизайн", "Садово-паркове господарство", "Лісове господарство" закладів вищої освіти України.


УДК 378.4

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 49

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'