Електронний каталог

Б25          Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: минуле, сьогодення, майбутнє (до 80-річчя заснування: 1940-2020) [Текст] : монографія / C. В. Пида, M. M. Барна, Л. С. Барна [et al.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 416 с.

   У монографії розповідається про більш, ніж 200-річну історію становлення і розвитку ботаніки та ботанічних досліджень на Тернопільщині і 80-річну історію кафедри ботаніки (1940-2020 рр.) Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, наведені послідовні етапи заснування, становлення та діяльності кафедри природознавства та географії Кременецького вчительського інституту (1940-1950 рр.), кафедри ботаніки Кременецького державного педагогічного інституту (1950-1969 рр.), кафедри ботаніки Тернопільського державного педагогічного інституту (1969-1997 рр.), кафедри ботаніки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка (1997-2004 рр.), кафедри ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка (2004-2013 рр.), кафедри ботаніки та зоології (2013-2020 рр.). На великому фактичному матеріалі показано кількісне та якісне зростання професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу кафедри ботаніки, удосконалення форм і методів навчально-методичної діяльності, запровадження нових форм активізації навчально-виховного процесу з урахуванням особливостей Європейської кредитно-трансферно-накопичувальної системи. Велику увагу приділено науково-дослідній роботі на кафедрі ботаніки. Особливої уваги заслуговують наукові праці викладачів: монографії, бібліографії, науково-популярні видання, підручники, навчальні посібники методичні рекомендації, наукові статті у наукових фахових виданнях, що цитуються у наукометричних базах даних категорії Б МОН України та Web of Sсiense і Scopus, авторські свідоцтва на винаходи та патенти, участь викладачів на міжнародних конгресах, конференціях та симпозіумах, Всеукраїнських конференціях, з'їздах наукових товариств, симпозіумах, здобуття за результатами науково-дослідної та навчальної діяльності міжнародних грантів, почесних звань і відзнак.


УДК 378.4(477.74)096ТНПУ

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 4

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'