Електронний каталог

О-63          Орап, М. О.
    Методичні рекомендації до написання магістерських робіт зі спеціаль-ності 053 Психологія для студентів освітньо-професійної програми «Психологія бізнесу і управління» [Текст] / М. О. Орап, І. І. Жаркова, ]. [упоряд. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 32 с.

   Методичні рекомендації до написання магістерських робіт зі спеціальності 053 Психологія, для студентів освітньо-професійної програми «Психологія бізнесу і управління» укладені на основі базо-вих документів щодо організації навчального процесу у вищій педаго-гічній школі, положення про магістерську роботу ТНПУ, затверджене вченою радою Тернопільського національного педагогічного універ-ситету імені Володимира Гнатюка (протокол № 3 від 24. 10. 2017 р.).


УДК 378.091.33-028.21

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'