Електронний каталог

Т38          Технологічна практика [Текст] : методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти / І. В. Гевко, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.

    Методичні рекомендації містять основні положення та вимоги щодо змісту магістерських кваліфікаційних робіт, їх оформлення, організаційних сторін виконання, підготовки до захисту, порядку захисту й оцінювання. Акцентовано увагу на вимогах до структурних елементів магістерських робіт, організації окремих етапів наукової роботи, формулюванні наукового апарату та правилах оформлення презентації для виступу на захисті магістерської роботи, що дозволяє резюмувати результати дослідження на відповідному науковому рівні.


УДК 378.091.33-027.22:004](072)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 22

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'