Електронний каталог

Ч-34          Чеболда, І. Ю.
    Нормування антропогенного навантаження на природне середовище [Текст] : курс лекцій для студентів першого освітнього – наукового ступеня (бакалавр) за галуззю знань 10 "Природничі науки", спеціальністю 101 "Екологія" / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 68 с.

   У навчально-методичному посібнику, підготовленому відповідно до типової програми дисципліни, представлені: робоча програма навчальної дисципліни, теми лекцій. Посібник розрахований на студентів галузі знань «Природничі науки» педагогічних університетів, класичних та технічних університетів. Можуть бути використані студентами технічних спеціальностей, фізики, хімії та вчителями відповідних спеціальностей.


УДК 504.06

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 37

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'