Електронний каталог

Ч-34          Чеболда, І. Ю.
    Нормування антропогенного навантаження на природне середовище [Текст] : практичі заняття для студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" галузі знань 0401 "Природничі науки" / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 84 с.

   У навчально-методичному посібнику, підготовленому відповідно до типової програми дисципліни, представлені: домашні та аудиторні завдання, тести до кожного заняття, завдання для проміжного контролю. Посібник розрахований на студентів галузі знань «Природничі науки» педагогічних університетів, класичних університетів та інститутів. Можуть бути використані студентами економічних, технічних спеціальностей, вчителями географії, фізики та економіки.


УДК 504.06

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 64

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'