Електронний каталог

М50          Литвин, Л. М.
    Менеджмент і маркетинг [Текст] : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Л. М. Литвин, _[укладач]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 88 с.

    Навчально-методичний посібник укладений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Навчально-методичний посібник визначає загальні вимоги та методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент і маркетинг» магістрами, містить робочу програму навчальної дисципліни, теми лекцій, семінарських занять, термінологічний словник, тестові завдання, завдання для самостійної роботи, список літератури та ін.


УДК 658:373.61

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 14

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'