Електронний каталог

К65          Концепція базової фізичної освіти [Текст] / В. В. Сіпій, М. В. Головко, Д. О. Засєкін [et al.] ; препринт (концепція). – Київ : Педагогічна думка, 2022. – 43 с.

   Концепцію базової фізичної освіти створено як рамковий документ, що визначає ключові вектори розвитку фізичної освіти в закладах загальної середньої освіти. В Концепції визначено особливості різних способів реалізації фізичного складника базової середньої освіти відповідно до нового освітнього стандарту та Типової освітньої програми для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти: як самостійного навчального предмета; у змісті галузевих інтегрованих курсів; у змісті міжгалузевих інтегрованих курсів. Визначено концептуальні засади модернізації фізичної освіти в Новій українській школі: посилення її гносеологічного потенціалу; конкретизація обов’язкових результатів та варіативність способів їх досягнення; удосконалення концентричної структури шкільного курсу фізики та її розвиток у спірально-концентричну. Обґрунтовано принципи реалізації фізичного складника природничої галузі базової середньої освіти: науковості, доступності, прикладної спрямованості, наступності, цілісності та неперервності, галузевої та міжгалузевої інтеграції, диференціації, логічної завершеності.


ISBN 978-966-644-630-8УДК 373.5.016:53(477)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 30

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'