Електронний каталог

Т38          Технологічний практикум. Модуль 4. Механічне обробляння металів [Текст] : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) / І. Й. Бочар, Ю. О. Туранов, Р. М. Монько, А. В. Уруський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 140 с.

    Висвітлено питання змісту навчання майбутніх учителів трудового навчання та технологій з механічного обробляння металів на заняттях курсу «Технологічний практикум». Розкрито теоретичні аспекти підготовки здобувачів вищої освіти до виконання лабораторних робіт. Запропоновано завдання практичного спрямування, настанови щодо їхнього виконання. Наведено орієнтовні завдання для контролю навчальних досягнень студентів, індивідуальні навчально-дослідні завдання.


УДК 378.091.33-027.22:621.9](072)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 3

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'