Електронний каталог

С34          Сивий, М. Я.
    Геологія з основами гідрогеології [Текст] : навчальний посібник / М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 328 с.

    В посібнику у стислій формі розглянуто основний зміст таких при- родничих дисциплін як геологія та гідрогеологія. Подано загальні відо- мості про Землю як планету (положення в Сонячній системі, внутрішня будова та фізичні властивості, гіпотези походження, принципи геологі- чного літочислення), охарактеризовано речовинний склад земної кори, основні структурні елементи земної кори і літосфери та закономірності їхнього розвитку, природні геологічні процеси, подано загальні відо- мості про гідрогеологію як науку, походження й властивості підземних вод, умови їх залягання в земній корі та динаміку переміщень, проблеми охорони та раціонального використання, методику гідрогеологічних досліджень, Для студентів спеціальності Науки про Землю (гідрологія) вищих навчальних закладів.


УДК 551.1/.4:556.5

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 29

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'