Електронний каталог

Ч-34          Чеболда, І. Ю.
    Нормування антропогенного навантаження на природне середовище [Текст] : лекційні заняття : рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 10 "Природничі науки" спеціальність 103 "Науки про Землю" Освітня програма "Гідрологія" / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 68 с.

   У навчально-методичному посібнику, підготовленому відповідно до типової програми дисципліни, представлені: робоча програма навчальної дисципліни, теми лекцій. Посібник розрахований на студентів галузі знань «Природничі науки» педагогічних університетів, класичних та технічних університетів. Можуть бути використані студентами технічних спеціальностей, фізики, хімії та вчителями відповідних спеціальностей.


УДК 504.06

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 54

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'