Електронний каталог

Ч-34          Чеболда, І. Ю.
    Нормування антропогенного навантаження на природне середовище [Текст] : практичі заняття : рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Галузь знань 10 "Природничі науки" Спеціальність 103 "Науки про Землю" Освітня програма "Гідрологія" / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 56 с.

   У навчально-методичному посібнику, підготовленому відповідно до типової програми дисципліни, представлені: домашні та аудиторні завдання. Посібник розрахований на студентів галузі знань «Природничі науки» педагогічних університетів, класичних університетів та інститутів. Можуть бути використані студентами економічних, технічних спеціальностей, вчителями географії, фізики та економіки.


УДК 504.06

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 29

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'