Електронний каталог

М55          Мешко, Г.
    Історія педагогіки: тестові завдання [Текст] : навчальний посібник для студентів педагогічних закладів вищої освіти / Г. Мешко, О. Мешко. – 3-тє вид., вип. і доп. – Тернопіль : [б. в.], 2023. – 157 с.

    Посібник вміщує тестові завдання, які в логічній послідовності відображають найважливіші питання розвитку виховної практики, шкільної освіти та педагогічної теорії у зарубіжних країнах і Україні від найдавніших часів до сучасності. Книга адресована, передусім, здобувачам вищої освіти для самоосвіти і самовдосконалення в галузі історії педагогіки. За тестовими завданнями, які в посібнику диференційовані за двома рівнями узагальнення, можна також здійснювати поточний, модульний і підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення окремих тем, розділів і всього курсу. Для студентів педагогічних закладів вищої освіти, викладачів педагогічних дисциплін, учителів, усіх, хто бажає поглибити знання з історії педагогіки, розширити світогляд і збагатити свою духовну культуру.


УДК 378.016:37

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 27

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'