Електронний каталог

М54          Методичні рекомендації до виконання та захисту випускної кваліфікаційної роботи [Текст] : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» спеціалізацією «Логопедія» / В. А. Поліщук, Г. І. Слозанська, Н. М. Горішна [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 50 с.

    Методичні рекомендації адресовані здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, викладачам та науковим керівникам випускних кваліфікаційних робіт за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». У рекомендаціях подано методичні вказівки щодо написання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи. Вони розкривають вимоги до її структури, змісту, технічного оформлення, описують порядок публічного захисту та критерії оцінювання.


УДК 378.091.33-028.21:376-056.264](072)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Фонд віртуальної бібліотеки 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'