Електронний каталог

83.3(4Укр)
І-90          Історія української літератури ХХ століття [Текст] : навч. посіб. для студ. філолог. фак. вищ. навч. закл.: У 2 кн. Кн. 2. Ч. 2 : 1960 - 1990-ті роки / за ред. В. Г. Дончика. – Київ : Либідь, 1995. – 512 с.

   Піднесення у літературному процесі кінця 50-х- початку 60-х років, коли в українське письменство прийшли "шістдесятники".


ISBN 5-325-00477-8УДК 821.161.2.09(091)"19"(075.8)
ББК 83.3(4Укр)я73+83.3(4Укр)6

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Абонемент 118 118
К/С філологічної літ. 1 1
Ч/з філологічної літ. 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 384

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'