Електронний каталог

Ш71          Шмалєй, С. В.
    Система екологічної освіти в загальноосвітній школі в процесі вивчення предметів природничо-наукового циклу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Шмалєй Світлана Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2005. – 44 с.

   Ключові слова: система екологічної освіти, предмети природничо-наукового циклу, тип екосистеми, пріоритетний консумент, екологічна компетентність, особистісно-орієнтовний напрям, системно-логічний напрям, проектування навчання.


УДК 37.033+[159.9:502]
ББК 74.262.01

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Дисертаційний ч/з 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'