Електронний каталог

Є74          Єрмолаєва, Г. А.
    Розвиток здатностей до управлінської діяльності у фахівців бібліотечної сфери [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 07.00.08 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Єрмолаєва Ганна Анатоліївна ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2005. – 19 с.

   Ключові слова: управлінська діяльність, управління бібліотекою, бібліотечний менеджмент, бібліотечний менеджер, керівник бібліотеки, здатність до управлінської діяльності, бібліотечна освіта, підготовка управлінських кадрів.


УДК [023.5]:658
ББК 78.34

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Дисертаційний ч/з 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 87

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'