Електронний каталог

Я72          Яремко, Н. О.
    Народнопісенна культура українців Кубані (на матеріалі польових досліджень історичної Чорноморії) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 - музичне мистецтво / Яремко Надія Онисимівна ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ, 2006. – 40 с.

   Дисертація присвячена музично-текстологічному дослідженню етнопісенної традиції українського субетносу Північно-Західної частини Краснодарського краю Російської федерації (історичної Чорноморії) як регіонального кубанського явища, котре дослідження зумовлена насущною необхідністю етномузикознавствчого осмислення народної пісенності , яка функціонує за межами метрополії в активних і пасивних формах серед носіїв традиції і в концертно-вторинному вітворенні (від 1818 р.)


УДК [399.8:78.067.26]:[(470.620)+(477)](043.3)
ББК 85.313(4Укр)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Дисертаційний ч/з 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'