Електронний каталог

83.3(4Укр)
І-90          Історія української літератури ХХ століття [Текст] : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти : у 2 кн. Кн. 2 : Друга половина ХХ століття / В. П. Агеєва, С. М. Андрусів, Л. С. Бойко [et al.] ; за ред. В. Г. Дончика. – Київ : Либідь, 1998. – 456 с.

   Аналізується українська література 60-х років.


ISBN 966-06-0026-7УДК 821.161.2.09(091)"19"(075.8)
ББК 83.3(4Укр)6я73

            


Є складовою частиною документа Історія української літератури ХХ століття [Текст] : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищих закладів освіти : у 2 кн. / ред. В. Г. Дончик.


Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Абонемент 191 257
К/С філологічної літ. 3 3
Ч/з філологічної літ. 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 2813

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'