Електронний каталог

В63          Воєводін, В. В.
    Педагогічні умови становлення творчого потенціалу майбутніх музикантів-виконавців в оркестровому класі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (музика і музичне виховання) / Воєводін В'ячеслав Васильович ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2007. – 19 с.

   Основний зміст дисертації становить наукове обгрунтування методики становлення творчого потенціалу майбутніх музикантів-виконавців в оркестровому класі. Грунтуючись на теоретичному дослідженні специфіки досліджуваного феномена. визначено сутність творчого потенціалу студентів мистецьких вищих навчальних закладів та його структурні компоненти: мотиваційний, емоційний, інтелектуальний, комунікативний та операційний.


УДК 378.97+378.126+378.978
ББК 85.31р

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Дисертаційний ч/з 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'