Електронний каталог

84(4Фра)
М76          Мольер, Ж. Б.
    Тартюф [Текст] : Комедия: В 5 д. / Ж. Б. Мольер ; Пер. с фр. М.Лозинского. – М.; Л. : Искусство, 1940. – 128 с.


ББК 84(4Фра)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
А/Х 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 5

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'