Електронний каталог

84(4Фра)
М76          Мольер, Ж. Б.
    Избранные комедии [Текст] : Пер. с фр. / Ж. Б. Мольер ; Вступ. ст. Н.А.Славятинского. – М.; Л. : Детгиз, 1952. – 447 с.

   Содерж: Тартюф; Дон Жуан; Мизантроп; Скупой; Мещанин во дворянстве; Проделки Скапена.


ББК 84(4Фра)

            


Складові частини документа:


Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
А/Х 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 45

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'