Електронний каталог

81
Н34          Балла, Е.
    Поетика заголовків у малій прозі Гр.Тютюнника [Текст] / Е. Балла
    // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.Філологія. – 2007. – Вип. 15. – С. 11-16.


ББК 83.3(4Укр)-8+83.3(4Укр)-117

            


Є складовою частиною документа Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.Філологія [Текст]. Вип. 15 / редкол.: Ю. М. Бідзіля, В. В. Барчан, Л. О. Белей [та ін.]. – Ужгород : УНУ, 2007. – 164 с. – 20.00.



Теми документа






Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'