Електронний каталог

Я45          Якимов, А. И.
    Дидактическая эффективность комплексного применения технических средств обучения в вузе [Текст] : автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук : 13.00.01 - теория и история педагогики / Якимов Анатолий Иосифович ; Киевский гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. – Киев, 1988. – 16 с.


УДК [378.166/.169:378.02.003.13](043.2)
ББК 74.480.215.7

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Дисертаційний ч/з 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'