Електронний каталог

          Бичок, А. В.
    Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04.- теорія і методика професійної освіти / Бичок Алла Володимирівна ; Тернопільський нац. ун-т. ім. Володимира Гнатюка ; наук. кер. Г. В. Терещук. – Тернопіль, 2010. – 290 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 176-219.

   У дисертаційному дослідженні розроблено та експериментально перевірено технологію формування культури професійного спілкування фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту та визначено педагогічні умови її реалізації. Проаналізовано науково-педагогічну літературу з досліджуваної проблеми. З'ясовано зміст і визначено структуру культури професійного спілкування студентів економічного профілю. Удосконалено критерії та показники рівнів її сформованості та розроблено структурно-функціональну модель формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності. Доведено ефективність тренінгу для викладачів "Основи комунікативної взаємодії" і спецкурсу "Формування культури професійного спілкування менеджерів" та доцільність впровадження їх результатів у практику навчально-виховного процесу закладів освіти економічного профілю. Ключові слова : професійна підготовка, професійне спілкування, культура професійного спілкування, майбутній фахівець економічного профілю, модель і технологія формування культури професійного спілкування, педагогічні умови реалізації технології.


УДК 378.14+057.212
ББК 74.48р

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Дисертаційний ч/з 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 4

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'