Електронний каталог

Р98          Рябченко, Л. О.
    Управління самостійною пізнавальною діяльністю майбутніх економістів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Рябченко Лілія Олександрівна ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

   У дисертації розглянуто питання підвищення ефективності педагогічного управління самостійною пізнавальною діяльністю майбутніх економістів у вищому навчальному закладі. Уточнено поняття "пізнавальна діяльність", "пізнавальна активність". Подано авторське визначення поняття "самостійна пізнавальна діяльність". Висвітлено структуру процесу управління пізнавальною діяльністю студентів-економістів, а також критерії та показники ефективності цього процесу. Укладено норми рівнів ефективності управління самостійною пізнавальною діяльністю студентів. Визначено комплекс педагогічних умов управління пізнавальною діяльністю майбутніх економістів. Розроблена модель педагогічного управління самостійною пізнавальною діяльністю майбутніх економістів. У результаті експериментальної перевірки висунутої на початку дослідження гіпотези встановлено, що впровадження авторської моделі й визначених педагогічних умов приводить до підвищення рівня ефективності управління самостійною пізнавальною діяльністю майбутніх економістів.


УДК 378.02.372.8(043.3)
ББК 74.48р

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Дисертаційний ч/з 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'