Електронний каталог

          Безкоровайна, О.
    Жанрова своєрідність малої прози Григора Тютюнника [Текст] / Ольга Безкоровайна
    // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 5. – С. 37-39. – Бібліогр. в кінці ст.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Українська література в загальноосвітній школі [Текст] / Інститут педагогіки НАПН України. – 2011. – № 5.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'