Електронний каталог

74.484(4Укр)
Г34          Гендерна освіта в Україні : світоглядні та праксеологічні аспекти реалізації [Текст] : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 листопада 2011 року / редкол.: М. І. Романенко, В. В. Морозова, О. Є. Висоцька [та ін.] ; [наук. ред. О. Є. Висоцька]. – Дніпропетровськ : [Роял Принт], 2011. – 264 с. – 20.00.

   Вміщено матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції ''Ґендерна освіта в Україні: теоретичні та праксеологічні аспекти реалізації'', які присвячені аналізу теоретичних та практикоорієнтованих аспектів забезпечення та реалізації ґендерного підходу в освіті, особливостям впровадження ґедерного компоненту у вітчизняну та регіональну систему управлінської та навчально-виховної діяльності


УДК 378.015.31:316.346.2]:005.745](06)
ББК 74.484(4Укр)+74.480.04+66.74

            


Складові частини документа:


Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Загальний ч/з: псих-пед. літ. 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 85

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'