Електронний каталог

ФФд
          Гуменюк, Я. Р.
    Порівняння у малій прозі Григора Тютюнника: структурно-стилістична характеристика [Текст] : дипломна робота / Я. Р. Гуменюк ; ТНПУ ім. В.Гнатка, Філолог. фак. ; наук. кер. І. М. Бабій. – Тернопіль, 2012.

   У дипломній роботі здійснено комплексний аналіз порівнянь у новелах Григора Тютюнника. Проаналізовано структуру, лексико-семантичні особливості та стилістичне функціонування порівнянь. Виявлено зображально-пізнавальну та емоційно-оцінну роль порівнянь у творах Григора Тютюнника. Ключові слова : порівняння, порівняльна конструкція, безсполучникове порівняння, сполучникове порівняння, об'єкт порівняння, суб'єкт порівняння, стилістична функція.


ББК 81.071

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Дисертаційний ч/з 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 9

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'