Електронний каталог

74.48
С88          Блюсюк, Н.
    Самобутній характер новелістики Григора Тютюнника [Текст] / Н. Блюсюк
    // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2012. – Вип. 30. – С. 128-131. – Бібліогр. в кінці ст.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка [Текст]. Вип. 30. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 273 с. – 30.00.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'