Електронний каталог

Б93          Бутурлим, Т. І.
    Формування гендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Бутурлим Тетяна Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – К., 2013. – 20 с.

   Дисертація присвячена проблемі формування гендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури. У роботі обтрунтувано теоретичні основи проблеми формування гендерної культури старшокласників; уточнено сутність понять "гендерна культура старшокласників", "виховання гендерної культури засобами української літератури", зміст структурних компонентів гендерної культури; визначено критерії, показники та рівні її сформованості в старшокласників; розроблено технологію формування гендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури; визначено й експериментально перевірено педагогічні умови впровадження авторської технології.


УДК [373.5.016:821.161.2]:316.346.2
ББК 74.20.046

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Дисертаційний ч/з 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'