Електронний каталог

          Свиридюк, Л.
    Морально-духовні виміри персонажів романів "Трохи пітьми" Л. Дереша та "Crazy" Б. Лєберта: компаративний аспект [Текст] / Любов Свиридюк
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2013. – Вип. 38. – С. 384–395. – Бібліогр. в кінці ст.


ББК 83.3(4Укр)-8+83.3(4Нім)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 38 / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Л. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 461 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 30.00.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'