Електронний каталог

81
Н34          Пермінова, А. В.
    Принципи виділення лексико-семантичного поля сенсоризмів у закритому тексті [Текст] / А. В. Пермінова
    // Науковий вісник Чернівецького університету. – 1997. – Вип. 15 : Германська філологія. – С. 59–62. – Бібліогр. в кінці ст.


ББК 83.011

            


Є складовою частиною документа Науковий вісник Чернівецького університету [Текст] : зб. наукових праць. Вип. 15 : Германська філологія / редкол. : В.В. Левицький, М. Кемпферт, В. Г. Таранець та ін.]. – Чернівці : ЧДУ, 1997. – 183 с. – ISBN 966-568-016-1 : 2.00.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'