Електронний каталог

          Акулова, Н. Ю.
    Творчість Михайла Івченка в ідеологічному об'єктиві літературної критики 20–80-х років ХХ ст [Текст] / Н. Ю. Акулова
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 3–9. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розглянуто особливості рецепції художньої спадщини М. Івченка літературною критикою 20–80-х років ХХ століття. Зазначено, що відгуки на творчість письменника були зорієнтовані швидше на з'ясування політичного обличчя митця, аніж на серйозне наукове дослідження його доробку. Це не тільки дискредитувало його в очах сучасників, але й визначило подальшу долю творчості прозаїка: його постать було вилучено з вітчизняного літературного процесу, що позначилось на формуванні загальної об'єктивної картини історії української літератури доби "Розстріляного відродження".


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'